БРЕКСИТ болон ЕТБ-ны уулзалттай зэрэгцэн Паунд, Евро чангарав

Investing.com-БРЕКСИТ болон ЕТБ-ны энэ жилийн сүүлийн уулзалт зэргээс шалтгаалан пүрэв гаригт Английн паунд болон евро чангарав. Өнөөдөр GBP/USD хослолын ханш 0.3 хувиар өсч 1.2671 ам.долларт хүрэв. Их Британийн парламентын доод танхимын Консерватив намын депутатуудын олонхи Тереза Мэйд итгэл хүлээлгэн түүнийг намын даргаар үлдээсний дараа паунд ам.долларын эсрэг сүүлийн 20 жилийн доод түвшин болох 1.2478 ам.доллароос Read more about БРЕКСИТ болон ЕТБ-ны уулзалттай зэрэгцэн Паунд, Евро чангарав[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.23

Өнөөдөр GBPUSD хослолын үнэ бага хэмжээнд өсөлт үзүүлсэн ч одоогоор 1.4005 цэгийн доор тогтворжоод байна. Уналтын трэнд өөрчлөгдөөгүй байгаа тул цаашид бидний анхаарах дараагийн цэгүүд нь 1.3900 болон 1.3796 хэвээр байна. Харин Фунтын үнэ дахин идэвхитэй өсч 1.4005 цэгээс дээш гарах тохиолдолд цаашид ханшны өсөлтийн трэнд тогтох бөгөөд бидний анхаарах дараагийн цэг нь 1.4135 болох Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 02.23[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.22

Өнөөдөр GBPUSD хослолын үнэ 1.3900 цэгийн доор идэвхи муутай хэлбэлзэж байна. Уналтын трэнд өөрчлөгдөөгүй байгаа тул цаашид бидний анхаарах дараагийн цэг нь 1.3796 хэвээр байна. Харин Фунтын үнэ дахин идэвхитэй өсч 1.4005 цэгээс дээш гарах тохиолдолд цаашид ханшны өсөлтийн трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.3800, дээд цэг нь 1.3970 байх магадлалтай. Трэнд: Уналтын Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 02.22[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.21

Өнөөдөр GBPUSD хослолын үнэ дахин буурч, одоогоор 1.3900 цэгийн дээр идэвхи муутай хэлбэлзэж байна. Цаашид ханш дахин буурах хандлагатай байгаа тул бидний анхаарах дараагийн цэг нь 1.3796 хэвээр байна. Харин Фунтын үнэ дахин идэвхитэй өсч 1.4005 цэгээс дээш гарах тохиолдолд цаашид ханшны өсөлтийн трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.3870, дээд цэг нь 1.4050 Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 02.21[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.20

Өнөөдөр GBPUSD хослолын үнэ 1.4005 цэгийн доор идэвхи муутай хэлбэлзэж байна. Одоогоор уналтын трэнд өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдээгүй байгаа тул бидний анхаарах дараагийн цэгүүд нь 1.3900 болон 1.3796 юм. Харин Фунтын үнэ дахин идэвхитэй өсч 1.4005 цэгээс дээш гарах тохиолдолд цаашид ханшны өсөлтийн трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.3870, дээд цэг нь 1.4050 байх Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 02.20[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.14

Өнөөдөр GBPUSD хослолын ханш өссөөр 1.3900 цэгт хүрсэн боловч одоогоор бага хэмжээний уналттай байна. Өсөлтийн трэнд өөрчлөгдөөгүй байгаа тул бидний анхаарах дараагийн цэг нь 1.4005 хэвээр байна. Харин ханш буурч 1.3796 цэгээс идэвхитэй доошлох тохиолдолд уналтын трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.3830, дээд цэг нь 1.4020 байх магадлалтай. Трэнд: Өсөлтийн Д.Өсөхбаяр

GBPUSD – Шинжилгээ 02.13

Өнөөдөр GBPUSD хослолын үнэ идэвхи муутай хэлбэлзэж байгаа бөгөөд одоогоор 1.3900 цэгийн доор тогштворжоод байна. Өсөлтийн трэнд өөрчлөгдөөгүй байгаа тул бидний анхаарах дараагийн цэгүүд нь 1.4005 болон 1.4135 юм. Харин Фунтын үнэ дахин идэвхитэй буурч 1.3796 цэгээс доош орох тохиолдолд цаашид ханшны уналтын трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.3770, дээд цэг нь 1.3950 Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 02.13[…]

GBPUSD – Шинжилгээ 02.01

Өнөөдөр GBPUSD хослолын ханш 1.4135 цэгээс холдон дахин өссөн байна. Иймнхүү өсөлтийн трэнд улам баталгаажиж байгаа бөгөөд бидний анхаарах дараагийн цэг нь 1.4345 болоод байна. Харин ханш буурч 1.4135 цэгээс идэвхитэй доошлох тохиолдолд уналтын трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.4135, дээд цэг нь 1.4300 байх магадлалтай. Трэнд: Өсөлтийн Д.Өсөхбаяр

GBPUSD – Шинжилгээ 01.31

Өнөөдөр GBPUSD хослолын ханш 1.4135 цэгийн дээр хэлбэлзэж байна. Өсөлтийн трэнд өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдээгүй байгаа тул бидний харах дараагийн цэгүүд нь 1.4260 болон 1.4345 юм. Харин ханш буурч 1.4135 цэгээс идэвхитэй доошлох тохиолдолд уналтын трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.4100, дээд цэг нь 1.4260 байх магадлалтай. Трэнд: Өсөлтийн Д.Өсөхбаяр

GBPUSD – Шинжилгээ 01.26

Өнөөдөр GBPUSD хослолын ханш огцом буурсаар 1.4130 цэгт хүрсэн билээ. Харин одоо ханш бага багаар өссөн дүр зурагтай байгаа бөгөөд цаашид дахин нэмэгдэх боломжтой байгаа юм. Иймд бидний харах дараагийн цэг нь 1.4505 болоод байна. Харин ханш буурч 1.4130 цэгээс  доошлох, 1.4075 цэгт хүрэх тохиолдолд уналтын трэнд тогтох болно. Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1.4100, дээд Read more about GBPUSD – Шинжилгээ 01.26[…]