БНХАУ-ын мөнгөний бодлого илүү уян хатан болно

Үндэсний бизнесийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага Шинхуагаас БНХАУ эдийн засгийн өсөлтөө нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ өнөөгийн мөнгөний бодлогоо илүү уян хатан болгохоор зэхэж байгаа талаар мэдээллэв.

Онцлох үйл явдал:

Гадаад зах зээлийн тодорхойгүй байдал БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлнэ;

Байгууллага болон өрхийн татвар болон шимтгэлийг бууруулан эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ;

Өнөөгийн мөнгөний бодлогыг илүү хүртээмжтэй болгоно;

Эдийн засгийн өсөлт болон бүтцийн хөшүүргийн оновчтой түвшинд барих бодлого хэрэгжүүлнэ.

Эх сурвалж: Investing.com