Дэлхийн газрын тосны хэрэглээ 2018 онд дунджаар 99.2 сая баррел хүрэх төлөвтэй байна

АНУ-ын Эрчим хүчний мэдээллийн албаны өнөөдрийн мэдээнд түүхий нефтийн нийлүүлэлт 5-р сарын 11-ний тайлангийн дүнгээс 1.4 сая баррелиар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. S & P Global Platts-ийн шинжээчдийн судалгаагаар 2.3 сая баррелиар буурсан гэж таамаглаж байсан бол өнгөрсөн мягмар гаригт Америкийн газрын тосны институтын тайлангаар бараг 4.9 сая баррельд хүрчээ. Бензин олборлолт долоо хоногт 3.8 сая баррелиар буурсан бол БОНБҮ-ний хувьд 100,000 баррел нөөцлөгдсөн байна. S & P Global Platts-ийн судалгаагаар нийлүүлэлт буурч 2 сая баррелийг шатааж, 1.3 сая баррелийг нэрж гаргасан байна

2018 оны эхний улирлын өсөлт тогтвортой хэвээр байсан бол хоёрдугаар улиралд “газрын тосны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор 2H18 удаашралтай” хэвээр байсаар байгаа юм. Мөн Олон улсын эрчим хүчний агентлагийн сар тутмын тайланд  “Дэлхийн газрын тосны хэрэгцээ 2018 онд дунджаар 99.2 саяд хүрэх төлөвтэй байна” гэж дурдагдсан байна.

www.marketwatch.com