Маргаашийн онцлох мэдээ

Non-Farm Employment Change буюу Хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтийн өөрчлөлт

Маргааш орой 20:30минутанд гарах тус мэдээ нь сар тутам, ихэвчлэн сар дууссаны дараа эхний баасан гарагт гардаг мэдээ юм. Өнгөрсөн сард ажил эрхэлж буй хүмүүсийн тоог өөрчилсөн талаар (фермерийн аж ахуйгаас бусад)

‘Урьдчилсан’ таамаглал буюу Forecast – аас илүү байх нь валютын хувьд сайн байдаг Энэ нь сар дууссаны дараа удахгүй гаргасан эдийн засгийн чухал өгөгдөл юм. Чухал ач холбогдол, уян хатан хосолсон байдал нь зах зээлийн нөлөөг ихэсгэдэг. Ажлын байр бий болгох нь эдийн засгийн нийт үйл ажиллагааны дийлэнх хувийг эзэлдэг хэрэглэгчийн зарцуулалтын гол үзүүлэлт юм.

www.forexfactory.com