Маргааш орой 22:30 цагт Crude Oil Inventories мэдээ гарна

Долоо хоногбүр гардаг энэхүү мэдээгээр өнгөрсөн долоо хоногт арилжааны фирмүүдийн бараа материалд агуулагдсан түүхий газрын тосны тоо өөрчлөгдсөн талаар мэдээлдэг. Энэ нь инфляцид нөлөөлдөг нефтийн бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлдөг бөгөөд олон тооны үйлдвэрүүд газрын тосоор барааг үйлдвэрлэхэд нөлөөлдөг.

www.forexfactory.com