Технологийн салбарын хувьцааны индекс бага байх төлөвтэй байна

АНУ-ын орлогын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан АНУ-ын төрөл бүрийн компаниудын улирлын орлогын урсгалыг авч эхэлсэн байна. Сүүлийн хэдэн долоо хоногт АНУ дахь хувьцааны фьючерсүүд төрөл бүрийн компаниудын орлогыг давамгайлж байсан бөгөөд мэргэжлийн салбаруудаас олсон орлого нь ерөнхийдөө хүлээгдэж байсан юм байна. Түүнчлэн зарим салбарын компаниуд хүлээлтийн хугацаанаас хэтэрсэн үзүүлэлттэй явж байгааг хэлэх хэрэгтэй байх.

CISCO хүлээсээр л байна

Иймэрхүү нөхцөл байдалд бид өнөөдөр зах зээлд гарахаасаа өмнө фьючерсийг хараад, энэ нь бага зэрэг сул байгааг харж болно. Тиймээс зах зээлийн нээлтийн өдөр сул байх төлөвтэй байна. Үүний шалтгаан нь өчигдөр CISCO-д ирүүлсэн орлогын тайлангууд хүлээгдэж буй үр дүнгээс бага байсан бөгөөд энэхүү тоо баримт нь одоогийн зах зээлд давамгайлах төлөвтэй байна. Үнэн хэрэгтээ АНУ-ын технологийн салбараас харахад зарим компаниудын хандлага нь ирээдүйд суларч магадгүй гэсэн таамаг нь АНУ-ын хувьд айдас төрүүлж байгаа юм байна.

Зарим хувьцааны борлуулалт нь энэ хугацаанд хувьцааны индексийг багасгана. Ирэх өдрүүдэд зах зээл ихээхэн дарамтанд орж болзошгүй мөн үр дүнгээ хараахан тайлагнаагүй компаниудын ашиг орлого нь олон тооны хөрөнгө оруулагчид болон арилжаачдын хувьд хүлээгдэж буй үзүүлэлт болж болох юм.

www.fxempire.com