Трампийн тарифын талаар мэдэх ёстой 5 зүйл

1.Ажлын байр

Ерєнхийлєгч ган, хөнгөн цагааны vйлдвэрлэлийн салбарт 170000 ажлын байрыг хамгаалахыг хvсч байгаа.
Бушийн гангийн тарифын 10 гаруй жилийн өмнө хийсэн судалгаагаар бусад салбарт 200000 ажлын байрыг алдсан байна.

2.Худалдааны түншээ дахин эргэн харах

Хятад улс нь АНУ – ын гангийн импортын зөвхөн 2% -ийг хангаж байгаа хэдий ч 2017 онд тус улстай хийсэн худалдааны алдагдал жилийн дүнгээрээ 375 тэр бум ам.долларт хүрсэн нь Трамп сэтгэл тун дундуур байгаа юм. Үүний зэрэгцээ худалдааны илүүдэлтэй байгаа Канад нь АНУ-ын гангийн импортын 16% -ийг бүрдүүлж байгаа юм.

3.Хэрэглэгчдэд зориулсан өндөр өртөг

Тариф нь Форд, Женерал Моторс гэх томоохон үйлдвэрлэгчидийн материалын зардлыг жилд 500 сая доллараар өсгөснөөр цаашлаад авто машины үнийг 200 доллараар нэмэгдүүлэхээр байна.

4.хариу арга хэмжээ

Европын Холбооны 190000 ажлын байрыг нь сүйтгэж болзошгүй байгаатай холбоотой жийнс бурбон мотоцикл зэрэг АНУ-ын бараанд тарифыг тогтоох замаар хариу арга хэмжээ авахаа мэдэгдсэн.

5. Бодлогын хүү ч өснө

Гадаадын засгийн газрууд нь АНУ-ын засгийн газрын өрийг худалдан авахаас татгалзсанаар хүүгийн хэмжээ ч өсч тэр хэмжээгээрээ компаниудын болоод хэрэглэгчийн зардалууд өсөх талтай.

www.investing.com