Хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэж Stellar Lumens 10.23 хувиар өсөв

Stellar Lumens-ийн ханш Баасан гаригт Investing.com Индекс дээр өдрийн 10.23 хувийн өсөлт үзүүлж 0.23691 ам.доллароор арилжаалагдав. Энэ нь нэг өдрийн хамгийн өндөр өсөлт байв.

Энэхүү өсөлт Stellar Lumens-ийн зах зээлийн үнэлгээг 4.4 тэрбум ам.долларт хүргэж өсгөн нийт крипто валютын зах зээлийн 1.99 хувийг бүрдүүлжээ. Сүүлийн нэг өдөрт Stellar Lumens-ийн ханш 0.21418-аас 0.23708 ам.долларын хооронд хэлбэлзэж арилжигджээ.

Өнгөрсөн 7 хоногт Stellar Lumens үнийн хувьд 5.35 хувиар өссөн бол сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 77.7 сая ам.долларын арилжаа хийгдэж нийт крипто валютын зах зээлийн 0.48 хувийг бүрдүүлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт 0.19586-аас 0.24744 ам.долларын хооронд арилжигдсан байна.

Stellar Lumens-ийн одоогийн ханш бүх цаг үеийн дээд ханш болох 0.92 (2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр) ам.доллароос 74.25 хувиар бага буюу 0.23691 ам.доллароор арилжаалагдаж байгаа юм.

Бусад крипто валютын зах зээлийн арилжаа

Investing.com Индекс дээр Bitcoin өдрийн 4.12 хувийн өсөлт үзүүлж 6,553.7 ам.доллартой тэнцсэн бол Ethereum 9.8 хувиар өсч 315.31 ам.долларт хүрчээ.

Bitcoin-ийн зах зээлийн үнэлгээ 112.69 тэрбум ам.доллар буюу нийт крипто валютын зах зээлийн 50.87 хувийг эзэлж байгаа бол Ethereum-ийн зах зээлийн үнэлгээ 31.81 тэрбум ам.долларт хүрч, 14.36 хувийг тус тус бүрдүүлжээ.

Эх сурвалж:Investing.com