Канадын банкны шийдвэрийн өмнө арилжааны 6 том банк зээлийн хүүгээ өсгөв

Канадын “Зургаан том” банк Лхагва гарагын Канадын банкны мэдэгдлээс өмнө бүгд моргейжийн зээлийн хүүгээ өсгөөд байна. Монтреалын Банк болон Канадын үндэсний банкууд хамгийн сүүлд буюу Мягмар гарагт зээлийн хүүг 4,99-с 5,14 болгон өсгөжээ. Монтреалын банкны (BMO) төлөөлөгч “Зээлийн хүү өөрчлөгдсөн нь өнөөгийн өрсөлдөөний орчин, санхүүжилтын зардал болон бусад зах зээлийн хүчин зүйлийг тооцож үзсэний дүнд Read more about Канадын банкны шийдвэрийн өмнө арилжааны 6 том банк зээлийн хүүгээ өсгөв[…]