Өнөөдрийн онцлох мэдээ

Канад улс эдийн засгийн бүхий л бараа болон үйлчилгээний инфляцийн үнийг тохируулахаар хийгдсэн өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 21 цаг 30 минутаас цацагдах юм. Энэхүү үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн үйл ажиллагааний хамгийн том хэмжүүр мөн эдийн засгийн эрүүл мэндийн нэн тэргүүний шаардлага учир уг мэдээг арилжаачид чухалчилж үзэж байгаа юм. Шинжээчдийн урьдчидсан таамаглалаар уг үйл Read more about Өнөөдрийн онцлох мэдээ[…]

Европийн төв банкны захирал Mario Draghi үг хэлнэ.

Европын парламентийн эдийн засаг, мөнгөний асуудал эрхэлсэн хороо эдийн засаг, мөнгөний бодлогын талаар мэдэгдэл хийх гэж байгааг арилжаачид чухалчилж үзэж байна. Учир нь Mario Draghi нь Европийн төв банкны захирал мөн богино хугацааний бодлогын хүүг хянадаг бөгөөд еврогийн ханшинд бусад хүмүүсээс илүү нөлөө бүхий хүн юм. source: forexfactory.com