БНХАУ-ын тогтвортой инфляци мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх орон зай байгааг илтгэлээ

Сүүлийн хагас жилд БНХАУ-ын инфляцийн түвшин тогтвортой түвшинд хадгалагдаж мөнгөний зөөлөн бодлого руу шилжих орон зай байгааг илтгэсэн үйл явдал боллоо гэж тус улсын төрийн бодлого төлөвлөлтөөс мягмар гаригт мэдээллэв.

Инфляци сүүлийн хагас жилд буурах хүлээлттэй байгаа бөгөөд жилийн дүнгээрх хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигддэг инфляци 1.8 хувь, нийлүүлэлт талын инфляиц 3.5 хувь байгаа талаар Үндэсний Хөгжил, Шинэчлэлийн Хороо цахим хуудаснаа нийтэлжээ.

 

Эх сурвалж: Investing.com