Өнөөдрийн онцлох мэдээ

Канад улс эдийн засгийн бүхий л бараа болон үйлчилгээний инфляцийн үнийг тохируулахаар хийгдсэн өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 21 цаг 30 минутаас цацагдах юм. Энэхүү үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн үйл ажиллагааний хамгийн том хэмжүүр мөн эдийн засгийн эрүүл мэндийн нэн тэргүүний шаардлага учир уг мэдээг арилжаачид чухалчилж үзэж байгаа юм. Шинжээчдийн урьдчидсан таамаглалаар уг үйл явдал нь валютын хувьд сайнаар нөлөөлнө гэж үзжээ.

source:forexfactory.com