Crude Oil – Шинжилгээ 05.15

Crude Oil – Мөн л эсэргүүцлийн цэг дээр арилжаалагдаж байна. Эндээсээ бага зэргийн хугарал явагдах магадлалтай. Цаашдаа өсөлт 75 гэсэн цэгийг чиглэсэн байдалтайгаар арилжаа явагдахаар байна.

Crude Oil – Шинжилгээ 04.12

Crude Oil-н хувьд одоо эсэргүүцлийн бүс дээр ирсэн байна. Одоо анхаарах ёстой цэг бол 65.00 болоод байгаа юм. Ерөнхий хандлага нь өсөлттэй, 75.00 руу чиглэлтэйгээр өсөлт хадгалагдсан хэвээр байна. Трэнд: Өсөлтийн