1. Арилжаачин худалдаж авах болон зарах захиалгыг AVAProtect ашиглан зэрэг хийж болох уу ?

Арилжаачин худалдаж авах болон зарах захиалгыг AVAProtect ашиглан зэрэг хийж болно

2. Нэг өдрийн дотор хэдэн удаа даатгалтай арилжаа хийж болох вэ ?

 AVAProtect ашиглан арилжаанд оролцоход өдрийн хязгаар гэж байхгүй

3. Margin Call болсон тохиолдолд миний алдагдлыг бүрэн нөхөж олгох уу ?

AVAprotect нь даатгалын хугацаанд үүсэн ямар нэгэн алдагдлыг бүрэн нөхөж олгоно

4. Индекс болон газрын тосны арилжааг даатгалтай болох төлөвлөгөө байгаа юу ?

Үгүй, одоогоор та AVAprotect-г валютын хослол, алт, мөнгө гэсэн бүтээгдэхүүн дээр ашиглах боломжтой.

5. AVAProtect-г ашиглаж болохгүй үе байгаа юу ?

Зөвхөн зах зээл хаагдсан үед AVAProtect-г ашиглах боломжгүй болно

6. AVAProtect нь AvatradeGO программ дээр ажиллахгүй байх тохиолдол байгаа юу?

AVAProtect-г зөвхөн AVAGo программ дээр ашиглах боломжтой бөгөөд AVAProtect харагдахгүй байх тохиолдол байхгүй

7. Ямар тохиолдолд даатгалд шимтгэл өөрчлөгддөг вэ ?

Даатгалын шимтгэл нь тогтмол биш бөгөөд дуусах хугацаа болон зах зээлийн савлагаанаас хамаарна

8. AVAProtect ашиглаж арилжаанд оролцоход хориглох нөхцөл байгаа юу ?

Үгүй, та өөрийн даатгагдсан арилжаагаа хаах, өөрчлөх зэргээр хүссэнээр зохицуулж болно

9. Нөхөж олгох даатгалын дээд хэмжээ заасан уу ?

Одоогоор ямар нэгэн дээд хэмжээ байхгүй

10. Би бүх маржингаа ашиглан даатгалтай арилжаанд оролцож болох уу ?

Болно, AVAProtect нь таны шаардлагатай маржинд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй

11. Би даатгалтай хэдж арилжаа хийж болох уу ?

Болно

12. Бүх арилжаагаа даатгалтай хийж болох уу ?

Та чадах хэмжээгээр бүх захиалгаа даатгалтай арилжаа хийж болно

13. Миний захиалга Stop Loss мөргөж хаагдсан тохиолдолд алдагдлыг буцаан олгох уу ?

AVAprotect нь даатгалын хугацаанд үүсэн ямар нэгэн алдагдлыг бүрэн нөхөж олгоно

14. Би гараараа захиалгаа хаасан тохиолдолд алдагдлыг буцаан олгох уу ?

AVAprotect нь даатгалын хугацаанд үүсэн ямар нэгэн алдагдлыг бүрэн нөхөж олгоно

15. Би даатгалын хугацаандаа амжиж захиалгын алдагдалаа хааж чадаагүй бол яах вэ ?

Энэ тохиолдолд таны даатгалын хугацаа дуусах үеийн алдагдлыг буцаан олгож таны захиалга даатгалгүй хэвийн үргэлжлэх болно