Дижитал валютуудын ханш сэргэлээ

Зах зээлд сөрөг хандлага давамгайлж сулраад байсан крипто валютуудын ханш буцаж сэргэн ТОП 100 валютаас 40 валютын ханш буцаж сэргэлээ. Үүнтэй зэрэгцэн крипто валютын зах зээлийн үнэлгээ буцаж сэргэв.

Bitcoin-ний ханш 6,000 ам.доллароос буурсан ч Bitfinex платформоор дамжуулан өөрийн 30 болон 50 ам.долларын tether token буюу дижитал валютын тасалбар гаргаснаар буцаад сэргэсэн юм. Зорилтот түвшиндээ хүрсэн Bitcoin өнөөдөр 6,500 ам.доллар дээр арилжигдаж хаагдлаа.

Ethereum-ийн хувьд 7 хоногийг хүндхэн эхлүүлж 250 ам.доллар хүртлээ буурсан ч буцаад 300 ам.долларт хүрч өсөв.

Гурван дижитал валют Riffle буюу дижитал валютын төлбөр тооцооны системийн XRP платформ ашиглахаар болжээ.