Gold – Шинжилгээ 04.30

Gold – Одоогийн байдлаар хүчтэй эсэргүүцлийн цэг дээр  байна. Ойрын хугацаа 1310 – 1334 гэсийн цэгүүдийнд хооронд арилжаа явагдах магадлалтай байна. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.24

Gold-н ойрын хугацаанд хийгдэх арилжаа одоо байгаа бүсээс 1355 гэсэн цэгийн хооронд явагдахаар байна. Ерөнхий хандлага нь өсөлтөө хадгалсан хэвээр байгаа. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.19

Gold-н өнөөдрийн арилжаа одоогоор эсэргүүцлийн том цэг ирсэн байна. 1343 гэсэн цэгээс 1374 гэсэн цэгүүдийн хооронд арилжаа явагдахаар байна. Хэрвээ 1343 гэсэн цэгийг сэтлэж гарвал трэнд эргэх магадлалтай байна. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.18

Gold – Доошоо 1343 гэсэн цэгрүү бага зэрэг унаад тэндээсээ 1355 гэсэн цэгрүү өсөлт үргэлжилнэ. Ерөнхий хандлага нь өсөлттэй хэвээр байгаа. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.16

Алтны хувьд доошоо унавал 1330.00 хавьцаа, өсөлт нь 1355.00 гэсэн цэгийг сэтлэвэл дараагийн цэг 1375.00 гэсэн цэг байна. Урт хугацаанд өсөлт хадгалагдсан хэвээр байна. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.13

Алтны ерөнхий хандлага нь өсөлттэй байгаа. Одоо байгаа цэгээс дээшээ өсөөд 1355 гэсэн цэг дээр бага зэргийн хугарал хийгдэнэ. Өсөлт нь 1400 гэсэн цэгийг чиглэсэн байдалтайгаар үргэлжилнэ. Трэнд: Өсөлтийн

Gold – Шинжилгээ 04.06

Өнөөдрийн арилжааны дээд цэг нь 1339.00 хавьцаа, доод цэг нь 1314.00 байх магадлалтай байна. Өнөөдрийн гарсан Хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтийн өөрчлөлтийн мэдээний дүн нь урьдчилсан таамаглалаас муу гарсан нь алт өсөхөд нөлөөллөө. Трэнд: Өсөлтийн