Crude Oil – Шинжилгээ 04.12

Crude Oil-н хувьд одоо эсэргүүцлийн бүс дээр ирсэн байна. Одоо анхаарах ёстой цэг бол 65.00 болоод байгаа юм. Ерөнхий хандлага нь өсөлттэй, 75.00 руу чиглэлтэйгээр өсөлт хадгалагдсан хэвээр байна.

Трэнд: Өсөлтийн