Crude Oil – Шинжилгээ 04.16

Crude Oil одоо байгаа цэгээс доошоо 65.00 тэндээсээ 75.00 руу чиглэлтэйгээр урт хугацаанд өсөлт үргэлжилнэ. Ерөнхий хандлага өсөлттэй хэвээрээ байгаа.

Трэнд: Өсөлтийн