Crude Oil – Шинжилгээ 05.15

Crude Oil – Мөн л эсэргүүцлийн цэг дээр арилжаалагдаж байна. Эндээсээ бага зэргийн хугарал явагдах магадлалтай. Цаашдаа өсөлт 75 гэсэн цэгийг чиглэсэн байдалтайгаар арилжаа явагдахаар байна.