Ethereum өнөөдөр 10.21 хувиар суларлаа

Мягмар гаригт Investing.com дээр Ethereum 10.21 хувиар суларч 223.19 ам.доллароор арилжагдаж 9 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс хойшхи хамгийн өндөр уналтыг үзүүлэв.

Ийнхүү уналт ажиглагдсанаар Ethereum-ийн зах зээлийн үнэлгээ 10.81 хувиар буурч 22.79 тэрбум ам.долларт хүрэв. “Ethereum”-ийн зах зээлийн түүхэн дээд үнэлгээ нь 135.58 тэрбум ам.доллар гэж тэмдэглэгдсэн байдаг.

Сүүлийн нэг хоногт ethereum 223.19 ам.доллароос 228.59 ам.долларын хооронд арилжигдаж 1.75 тэрбум ам.доллар буюу нийт криптовалютын зах зээлийн 12.68 хувийг бүрдүүлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн арилжааг харвал 199.19 ам.доллароос 254.36 ам.долларын хооронд арилжигдсан аж.

Хэдий суларсан ч ethereum-ийн өнөөгийн ханш 2018 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн түүхэн дээд 1,423.2 ам.долларын ханшаас 84.32 хувь доогуур байгаа юм.

Бусад криптовалютын эргэн тойронд:

Өнөөдөр Investing.com дээр6,435.5 ам.доллартой тэнцэж байсан Биткойн 4.5 хувиар суларлаа.

Мөн XRP 27.06 хувиар суларч 0.45111 ам.доллароор арилжаалагдав.

Биткойны зах зээлийн үнэлгээ 112.82 тэрбум ам.долларт хүрч нийт криптовалютын зах зээлийн 53.07 хувийг бүрдүүлсэн бол XRP –ийн зах зээлийн үнэлгээ 18.35 ам.долларт хүрч 8.63 хувийг тус тус бүрдүүлжээ.