EUR/USD – Шинжилгээ 05.14

EUR/USD – 1.19120 гэсэн цэг доод цэг байх магадлалтай байна. Цаашдаа өсөх хандлага ажиглагдаж байна.

Трэнд: Өсөлтийн