EUR/USD – Шинжилгээ 05.15

EUR/USD – Одоогийн байдлаар доод цэг буюу эргэх түвшин дээр ирсэн байдалтай байна. Эндээсээ дээшээ 1.19400 гэсэн цэгрүү чиглэлтэйгээр арилжаа үргэлжилнэ.