EUR/USD – Шинжилгээ 05.18

EUR/USD – Одоогийн байдлаар эсэргүүцлийн бүс дээр ирсэн харагдаж байна. Эндээсээ дэмжлэг авалгүй уналт үргэлжилбэл дараагийн эсэргүүцэл нь 1.1710 гэсэн цэг дээр байна. Хэрэв 1.1710 гэсэн цэгийг сэтлэж чадахгүй бол ханш эргэж өсөх магадлалтай байна.