Gold – Шинжилгээ 04.05

Өнөөдрийн арилжааны доод цэг нь 1316.00, дээд цэг нь 1356.00 байх магадлалтай.

Трэнд: Өсөлтийн