Gold – Шинжилгээ 04.06

Өнөөдрийн арилжааны дээд цэг нь 1339.00 хавьцаа, доод цэг нь 1314.00 байх магадлалтай байна. Өнөөдрийн гарсан Хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтийн өөрчлөлтийн мэдээний дүн нь урьдчилсан таамаглалаас муу гарсан нь алт өсөхөд нөлөөллөө.

Трэнд: Өсөлтийн