Gold – Шинжилгээ 04.13

Алтны ерөнхий хандлага нь өсөлттэй байгаа. Одоо байгаа цэгээс дээшээ өсөөд 1355 гэсэн цэг дээр бага зэргийн хугарал хийгдэнэ. Өсөлт нь 1400 гэсэн цэгийг чиглэсэн байдалтайгаар үргэлжилнэ.

Трэнд: Өсөлтийн