Gold – Шинжилгээ 04.16

Алтны хувьд доошоо унавал 1330.00 хавьцаа, өсөлт нь 1355.00 гэсэн цэгийг сэтлэвэл дараагийн цэг 1375.00 гэсэн цэг байна. Урт хугацаанд өсөлт хадгалагдсан хэвээр байна.

Трэнд: Өсөлтийн