Gold – Шинжилгээ 04.18

Gold – Доошоо 1343 гэсэн цэгрүү бага зэрэг унаад тэндээсээ 1355 гэсэн цэгрүү өсөлт үргэлжилнэ. Ерөнхий хандлага нь өсөлттэй хэвээр байгаа.

Трэнд: Өсөлтийн