Gold – Шинжилгээ 04.19

Gold-н өнөөдрийн арилжаа одоогоор эсэргүүцлийн том цэг ирсэн байна. 1343 гэсэн цэгээс 1374 гэсэн цэгүүдийн хооронд арилжаа явагдахаар байна. Хэрвээ 1343 гэсэн цэгийг сэтлэж гарвал трэнд эргэх магадлалтай байна.

Трэнд: Өсөлтийн