Gold – Шинжилгээ 04.24

Gold-н ойрын хугацаанд хийгдэх арилжаа одоо байгаа бүсээс 1355 гэсэн цэгийн хооронд явагдахаар байна. Ерөнхий хандлага нь өсөлтөө хадгалсан хэвээр байгаа.

Трэнд: Өсөлтийн