Gold – Шинжилгээ 04.30

Gold – Одоогийн байдлаар хүчтэй эсэргүүцлийн цэг дээр  байна. Ойрын хугацаа 1310 – 1334 гэсийн цэгүүдийнд хооронд арилжаа явагдах магадлалтай байна.

Трэнд: Өсөлтийн