Gold – Шинжилгээ 05.14

Gold – Одоо арилжаалагдаж байгаа цэгээс бага зэрэг уналттай. 1310 доод цэг байх магадлалтай байна. Цаашдаа өсөх хандлага ажиглагдаж байна.

Трэнд: Өсөлтийн