Gold – Шинжилгээ 05.15

Gold – Одоогийн байдлаар эсэргүүцлийн бүс дээр арилжаалагдаж байна. Эндээсээ эсэргүүцэл аваад буцвал өсөлт 1305 гэсэн цэг дээр байна. Хэрэв 1305 цэгийг сэтлэж чадахгүй бол 1260 гэсэн цэгрүү чиглэлтэйгээр арилжаа явагдахаар байна.