Gold – Шинжилгээ 05.18

Gold – Одоогийн байдлаар хүчтэй эсэргүүцлийн цэг дээр ирсэн харагдаж байна. Эндээсээ дэмжлэг аваад буцвал эхний эсэргүүцэл 1302 гэсэн цэг дээр байна. 1302 гэсэн цэгийг сэтлэж чадахгүй бол 1260 гэсэн цэгрүү чиглэлтэйгээр арилжаа явагдах магадлалтай байна.