Gold – Шинжилгээ 05.21

Gold – Одоогийн байдлаар 1289 гэсэн ханшаар арилжаалагдаж байна. Эндээсээ өсөлт үргэлжилбэл эсэргүүцлийн бүс нь 1300 гэсэн цэг дээр байна. Хэрвээ 1300 гэсэн цэгийг сэтлэж чадахгүй бол 1260 гэсэн цэгрүү чиглэлтэйгээр арилжаа явагдах таамагтай байна.