Stellar Lumens-ийн ханш 10.39 хувиар буурав

Ням гаригт Investing.com Индекс дээр өдрийн 10.39 хувийн уналт үзүүлж 0.22068 ам.доллароор арилжаалагдав. Энэ нь 8 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хойшхи хамгийн өндөр нэг өдрийн уналт байв.

Энэхүү уналт Stellar Lumens-ийн зах зээлийн үнэлгээг 4.19 тэрбум ам.долларт хүргэж өсгөн нийт крипто валютын зах зээлийн 1.98 хувийг бүрдүүлжээ. Stellar Lumens-ийн зах зээлийн үнэлгээ 12.12 ам.долларт хүрч байсан юм.

Сүүлийн нэг өдөрт Stellar Lumens-ийн ханш 0.22027-аас 0.22309 ам.долларын хооронд хэлбэлзэж арилжигджээ.

Өнгөрсөн 7 хоногт Stellar Lumens үнийн хувьд 5.35 хувиар өссөн бол сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 68.81 сая ам.долларын арилжаа хийгдэж нийт крипто валютын зах зээлийн 0.52 хувийг бүрдүүлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт 0.19586-аас 0.24744 ам.долларын хооронд арилжигдсан байна.

Stellar Lumens-ийн одоогийн ханш бүх цаг үеийн дээд ханш болох 0.92 (2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр) ам.доллароос 76.01 хувиар бага буюу 0.23691 ам.доллароор арилжаалагдаж байгаа юм.

Бусад крипто валютын зах зээлийн арилжаа

Investing.com Индекс дээр Bitcoin өдрийн 3.96 хувийн өсөлт үзүүлж 6,354.9 ам.доллартой тэнцсэн бол Ethereum 9.8 хувиар өсч 292.21 ам.долларт хүрчээ.

Bitcoin-ийн зах зээлийн үнэлгээ 110.22 тэрбум ам.доллар буюу нийт крипто валютын зах зээлийн 52.08 хувийг эзэлж байгаа бол Ethereum-ийн зах зээлийн үнэлгээ 29.8 тэрбум ам.долларт хүрч, 14.07 хувийг тус тус бүрдүүлжээ.

 

Эх сурвалж:Investing.com