Долоо хоногийн тойм​

Өнгөрсөн 7 хоногт, томоохон индексүүд бүгд унасан хандлагатай байна. Жижиг хувьцааны сайн үзүүлэлт нь инфляци өснө гэсэн дохио байж болох юм. Доллар болон газрын тосны хувьд “бух” паттернтай байна. Ажил олголтын хэмжээ 2017 оны 9 сараас хойш байгаагүй, хамгийн ёроолын цэгтээ өнгөрсөн 7 хоногт хүрээд байна (20’000). Харин энэ 7 хоногийн хувьд зах зээл өсөх Read more about Долоо хоногийн тойм​[…]